Overall Gender Class Group Bib Nation Name Team Class Group Gender Last Location Start Grächen Weissmieshütte Saas Fee Finish Grächen Time
8 1 1 4 230 741 Penelope Freedman Female 18-39 Female Finish Grächen 04:00:01 03-09-22 03:18:55 08:38:28 03-09-22 00:55:27 10:59:06 03-09-22 00:27:35 15:04:56 03-09-22 11:04:55
10 2 2 6 215 726 Marisa Ruhter Female 18-39 Female Finish Grächen 04:00:01 03-09-22 03:30:53 08:49:54 03-09-22 01:09:22 11:29:00 03-09-22 00:33:20 15:38:41 03-09-22 11:38:40
24 3 3 14 212 723 Bethan Lewis Female 18-39 Female Finish Grächen 04:00:01 03-09-22 14:04:39 18:04:40 03-09-22 14:04:39
30 4 4 17 232 743 Emma Watts Female 18-39 Female Finish Grächen 04:00:01 03-09-22 04:21:44 09:52:20 03-09-22 01:22:09 13:09:31 03-09-22 00:36:30 18:17:37 03-09-22 14:17:36
32 5 5 19 231 742 Jessica Wilson Female 18-39 Female Finish Grächen 04:00:01 03-09-22 04:45:41 10:24:41 03-09-22 01:23:20 13:23:45 03-09-22 00:38:25 18:31:51 03-09-22 14:31:50
49 10 10 26 196 707 Kathryn Hutchinson Female 18-39 Female Finish Grächen 04:00:01 03-09-22 05:09:35 11:09:23 03-09-22 01:29:29 14:59:29 03-09-22 01:06:54 22:03:52 03-09-22 18:03:51